________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Grad Dugo Selo nalazi se među prvih 10 gradova po izdvajanju u kulturi, drži deveto mjesto. Kako piše gradonacelnik.hr, po trendu povećanja izdvojenih sredstava, u odnosu na 2021., najviše je kada se radi o nominalnim brojevima napredovao Dubrovnik čija su davanja porasla za 17.348.235 kuna (69.948.330 kuna – 87.296.565 kuna). Iza njega slijedi Benkovac – ‘plus’ 15.505.810 kuna, zatim Pleternica (+11.260.981 kuna), Sveti Ivan Zelina (+9.838.122 kune), Split (+8.959.021), Požega (+6.181.127 kuna), Velika Gorica (+5.825.828 kuna), Poreč (+5.382.966 kuna), Dugo Selo (+4.199.547 kuna) i Šibenik (+3.768.148 kuna).

Obavještavaju se nositelji prava na predmetnim i na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnim k.č. 1575/1, 1576/1, 1577/1, 1578/1, 1579/1, 1580/1, 1581, 1588/1, 1589/1, 1589/2, 1638/1, 1638/3, 1638/4, 1639/1, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1677/1, 1678/1, 1679, 1680, 3060/3, 3060/4, 3061/4, 3062/1, 3062/3 u k.o. Dugo Selo II i na k.č. 34/1, 34/2, 35/3, 1287/3, 1311/2, 1307/2, 1307/3 u k.o. Ostrna, da na zahtjev investitora: GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, Dugo Selo, a temeljem lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/22-01/000022, URBROJ: 238-18-07/3-23-0006, izdane u Dugom Selu 08.03.2023. godine, od strane Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, Ispostave u Dugom Selu, izrađen Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađen u svrhu provedbe lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: “Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – građevina za cestovni, pješački i biciklistički promet“.