________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Dugog Sela, pod predsjedavanjem Romane Pejčić, dao je pozitivna mišljenja na prijedloge Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dugog Sela te o davanju na upravljanje javne turističke infrastrukture Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu Turističkoj zajednici Grada Dugo Selo. Sjednici je nazočila zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić. Kako je pojasnio pročelnik odjela za društvene djelatnosti i pravne poslove Boris Savić, Kulturno vijeće se osniva u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.