________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problematika upravljanja grobljima na području Grada Dugo Selo bila je tema sastanka održanog u gradskoj upravi. Govorilo se o proširenju grobnih površina, upravljanju s napuštenim grobnim mjestima, pitanju Aleje branitelja, dugoročnim i kratkoročnim planovima razvoja i upravljanja te ostalim otvorenim organizacijskim i stručnim pitanjima.

Putem javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu odnosno Upravnog odjela za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo, odobreno je ukupno 403.543 eura. Sredstva su dobile i dvije ustanove iz grada Dugog Sela - Gradska knjižnica i čitaonica za obnovu knjižnog fonda i zavičajne zbirke 3 318 eura dok je Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo za 23. susrete likovnih umjetnika Zagrebačke županije dodijeljeno 2 000 eura, navela je Zvjezdana Budor Klarić, voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti i protokol dugoselske gradske uprave.

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela na čelu sa zamjenikom predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Krešom Cvijanovićem, u prisustvu gradonačelnika Nenada Paniana i njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić i voditelja Odsjeka za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Dinka Bačića, razmotrio je jedan pristigli prijedlog za financijsko pokroviteljstvo Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) putem financijskih instrumenata pomaže u mobilizaciji dodatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. Navedeni instrumenti su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz koje isti mogu financirati svoje projekte putem zajmova s povoljnim kamatnim stopama, a trenutno su otvoreni:

 1. INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO - 0,8% KAMATNA STOPA

„Investicijski zajam“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima kojima će se odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti. Zajam se omogućuje na iznos do najviše 100.000 eura.

 • Ciljana skupina:
  • Mikro gospodarski subjekt
  • Mali gospodarski subjekt
  • Srednji gospodarski subjekt
 • Iznos: do 100.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,8%
 • Rok korištenja: 6 mjeseci od isplate zajma
 • Poček: do 12 mjeseci, ako je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate: do 10 godina, uključujući poček
 • Prihvatljive namjene zajma:
  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu)
  • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
  • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam
 • Napomene:
  • Prihvatljiv je i trošak kupnje polovne opreme, strojeva i vozila.
  • Vozila su prihvatljiv trošak ako nemaju pogon na fosilna goriva.
  • Prihvatljiv je trošak kupnje i/ili uređenja poslovnog prostora.
  • Prihvatljiva je kupnja (trgovačke) robe.
  • Prihvatljive su i trgovačke, turističke te ugostiteljske djelatnosti.

 1. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

„ESIF mikro zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je mikro i malim poduzetnicima kojima će se odobravati zajmovi za projekte ulaganja u obrtna sredstva.

 • Ciljana skupina:
  • Mikro gospodarski subjekt
  • Mali gospodarski subjekt
 • Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,5% - 1%
 • Rok korištenja: 3 mjeseca od isplate zajma
 • Poček: do 6 mjeseci, ako je rok otplate minimalno 2 godine
 • Rok otplate: do 3 godine, uključujući poček
 • Prihvatljiva namjena zajma:
  • priprema proizvodnje
  • sirovine i materijali
  • ostali proizvodni troškovi
  • troškovi zaposlenih (= plaće)
  • zakup poslovnog prostora
  • režijski troškovi
  • opći troškovi

HAMAG-BICRO također trenutno nudi jamstva na kredite komercijalnih banki:

 1. ESIF Pojednična jamstva koja se dijele na dvije mjere unutar programa: Mjera A - jamstva za investicijske kredite s iznosima od minimalno 150.000,00 EUR do maksimalno 10.000.000,00 EUR s udjelom obrtnih sredstava od najviše 30% od iznosa kredita. Druga je Mjera B - jamstva za kredite za obrtna sredstva s iznosima od minimalno 150.000,00 EUR do maksimalno 10.000.000,00 EUR s udjelom obrtnih sredstava od čak 100%.
 2. Subvencija kamatne stope iz sredstava NPOO-a namijenjena je za: projekte zelene tranzicije ili ekološki prihvatljive proizvodne procese i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a, digitalizacije poslovanja MSP-a, jačanje konkurentnosti i otpornosti.
 3. ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo odnosi se na kredite za investicije i obrtna sredstva uz ograničeno portfeljno jamstvo.

Danas je zadnji rok prijava na javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti te na javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2023. godinu koje je raspisao Grad Dugo Selo.