Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela raspisuje JAVNI   POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2021. godini. 

Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Dugog Sela: Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo;   Godišnja nagrada Grada Dugog Sela; Počasni građanin Grada Dugog Sela; Zahvalnica Grada Dugog Sela. Zaključak o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, a javna priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Dugog Sela.

Više u cjelovitom tekstu  JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA DUGOG SELA U 2021. GODINI