________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odbor za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka, te u nazočnosti gradonačelnika Nenada Paniana, zamjenika pročelnika Marija Vinka te voditeljice Odsjeka Jadranke Robić, na sinoćnjoj sjednici razmotrio je prijedloge drugih izmjena i dopuna Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te na iste dao svoje pozitivno mišljenje.

 

Program građenja se smanjuje s 37.679.625 kuna na 33.851.875 kuna. Kako je istaknuo zamjenik pročelnika Vinko program je usklađen s obzirom da dio projekata neće biti započet u ovoj godini odnosno pojedini projekti realizirani su u iznosima koji su manji od planiranih odnosno u postupcima javne nabave ostvareni su drugačiji iznosi od onih planiranih prilikom donošenja Programa. Isto tako na pojedinim projektima nastala je potreba za dodatnim radovima i uslugama.

S druge strane Program održavanja komunalne infrastrukture se povećava za 1.310.000 kuna te prema novom prijedlogu 2. rebalansa iznosi 12.756.800 kuna. Kako je pojasnila voditeljica Robić povećana su sredstva na dijelu održavanja javnih zelenih površina s obzirom da je povećan broj košnji i održavanja i čišćenja javnih površina, zatim povećana su sredstva i za održavanje nerazvrstanih cesta te je, između ostalog, povećana stavka sadnje stabala i grmova na području grada. Isto tako osigurana su znatna sredstva za novu stavku - zbrinjavanje životinja u koju su uključena sredstva za uklanjanje uginulih životinja s javnih površina, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, itd.

 

odbor kom. djel.1 odbor kom. djel.2