Gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije Središnji državni ured za demografiju i mlade u Rugvici je uručio Ugovore o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima na njihovom području. Za 13 vrtića s područja Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije uručeni su ugovori u iznosu nešto većem od 5 milijuna kuna.