________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gotovo osamdeset godina prošlo je od Oborovske bitke, koja se dogodila 29. ožujka 1944. godine, a u kojoj su znatno jače snage sila Osovine, u čijem sastavu su bile njemačke, čerkeske te ustaške i domobranske snage, opkolile pripadnike partizanskih jedinica – Druge moslavačke brigade i Posavskog partizanskog odreda na području Oborova, pri čemu su poginula 152 partizanska borca.

Iza rugvičkih umirovljenika dobra je godina, a i u novo razdoblje ulaze s elanom, rečeno je na danas održanoj skupštini Udruge umirovljenika Općine Rugvica u restoranu Ćurak. Kako je naglasio predsjednik Udruge Marijan Jagušt, broje 763 članova od čega je njih 120 starije od 80 godina i njima se posvećuje velika pažnja i briga.