________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Klub vijećnika Građanske inicijative Drugo Selo oglasio se svojim priopćenjem, prenosimo ga u cijelosti:

Tijekom godine dana (ne)suradnje uvjerili smo se osobno s pozicije predsjednika Gradskog vijeća, odbornika i povjerenika da se gradom upravlja na loš način. Problemi poput nelegalnih zapošljavanja gurani su „pod tepih“, a sve se pojašnjavalo nemogućnošću djelovanja izvršne vlasti. Što naravno nije istina. Gradonačelnik je odabrao lakši put, put na kojem nije otvorio uska grla u gradskoj upravi. 

Prije godinu dana, odgovorno smo prihvatili suradnju s izbornim pobjednikom gradonačelnikom Panianom i strankom FOKUS Dugo Selo. Istina je da smo prihvatili proširenje gradske uprave, ali najsposobnijima, što je bio i naš cilj – stavljen u izborni program. Međutim gradonačelnik se odlučio za izbor ljudi koji prethodno moraju proći njegovu listu. Opet. Ovakva politika je u suštini jednaka HDZovoj te za Građansku inicijativu Drugo Selo u potpunosti neprihvatljiva i neodgovorna. 

Neodgovornost vlasti pod gradonačelnikom Panianom je utemeljena u činjenici da za iste projekte više puta traže povećanje rashoda u proračunu, a onda utvrdimo da su projekti zastarjeli, neprilagođeni trenutku i cijenama u kojem živimo – a sve trebaju platiti građani – iz proračuna. Gdje je odgovornost? Pa imamo projekt poduzetničke zone Črnovčak u kojoj nije na vrijeme projektirana kanalizacija! Grad je i do sada plaćao „penale“ za loše provedene projekte, poput projekta Omladinske ulice. Nitko nije odgovarao! A prema zakonu gradonačelnik je taj koji treba nadzirati! 

Kap koja je prelila čašu sigurno jest zakonito, ali duboko nemoralno zapošljavanje ljudi s političke liste dugoselskog gradonačelnika. U svojim nastojanjima uspostavljanja suradnje nudili smo stručnost, a ondje gdje je nismo imali sami, ponudili smo suradnju sa sveučilišnim profesorima, stručnjacima na području sigurnosti u prometa, zaštite okoliša i energetike, edukacije i slično. Suradnja nikada nije uspostavljena samo zbog odluke jednog čovjeka. 

Sad je jasno. S današnjim danom odbornici i povjerenici, koje smo političkim dogovorom s FOKUSom Dugo Selo dobili, napuštaju svoje pozicije jer je to odgovorno i put k osvještavanju da naš grad mora i može bolje. Kad vlast, predvođena gradonačelnikom pokaže da su projekti cjeloviti, planirani u skladu s vremenom i cijenama u kojima živimo – tad ćemo dati podršku svim projektima koji imaju „i glavu i rep“. Nek` rade posao za koji ih građani plaćaju.

U Dugom Selu, 1.travnja 2022.godine                                   Siniša Kljajić

                                                                                              Kristina Jelečki

                                                                                              Mihael Pinter