Pozivamo građane Dugog Sela da sudjeluju u anonimnoj anketi za prikupljanje podataka o dnevnim migracijama stanovnika u Dugom Selu.
 
 
Temeljem anketnih rezultata izradit će se podloga za organizaciju linija javnog prijevoza na području Dugog Sela.
Anketu je izradio Marijan Kamenjašević u koordinaciji s Gradom Dugim Selom i gradonačelnikom N. Panianom.
 
Popuniti anketu možete OVDJE