August Cesarec je rođen 4. prosinca 1893. u Zagrebu. Pristaša je Oktobarske revolucije. Političko rješenje za južnoslavenske narode vidio je u federalizmu i socijalizmu. S Krležom je 1919. pokrenuo časopis Plamen. Više puta bio je uhićivan i zatvaran.

U Moskvi je 1922. sudjelovao na kongresu Komunističke internacionale. Godine 1937. uključio se u Španjolski građanski rat na strani republikanaca. U ožujku 1941. uhićen je i zatočen u Kerestincu; nakon neuspjela bijega strijeljan je od ustaških vlasti. - Pisao je pjesme, novele, romane, drame, putopise te studije, članke i polemike o socijalnim, političkim i povijesnim te književnim, psihološkim i drugim problemima. Nama je posebno zanimljiv roman Zlatni mladić (1928.). Roman je izgrađen prema stvarnim ljudima i sredinama iz Brckovljana, Gračeca i okolnih sela. Prenosi mračnu provincijsku atmosferu nesređene veleposjedničke obitelji jednog gostioničara. Više je puta navraćao svojoj sestri Dragi udatoj Ogorelec u Brckovljane. Kod nje se često sklanjao od policijskog progona boraveći od nekoliko dana pa do nekoliko tjedana. Tamo je završio svoj roman Careva kraljevina (1925.) te dramu Krčma Široko grlo (1925.). Strijeljan je 17. ili 18. srpnja 1941. godine.