Josip Klobučar je rođen 18. ožujka 1910. u Zagrebu.

Završivši učiteljsku školu u Zagrebu, počinje službovati u Bregima kraj Ivanića da bi 1865. bio premješten u Nart Savski. U Nartu ostaje sve do 1887. kada je premješten u školu na Kaptolu. Ovdje kao ravnatelj dočekuje umirovljenje 1905. Zaslužan je kao promicatelj učiteljskog staleža, posebno kao član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora od 1877. Bio je predsjednik učiteljskog društva za Zagreb i okolicu (1889.-1906.), te prvi ravnatelj Hrvatskog učiteljskog konvikta, osnovanog 1899. Napisao je mnogo pedagoških rasprava i crtica, posebno za časopis Napredak. Prema njemačkom izvorniku preradio je poučnu pripovijetku za mladež Učitelj u Jabukovcu (1883.), prvo tiskano književno djelo nastalo na području Dugog Sela.

Objavio je još nekoliko knjiga publicističkog i pedagoškog sadržaja. Pisao je i o filateliji. U vrijeme njegovog učiteljevanja 1882. u Nartu je izgrađena nova škola. Bio je aktivan u promicanju što boljeg položaja učiteljskog staleža zalažući se naročito za njegovo bolje organiziranje. Umro je u Zagrebu 26. lipnja 1910. godine.