Šimun Bugarin je rođen 23. siječnja 1889. u Ježevu. Školovao se za postolara. Već kao mladić prihvatio je ideje Stjepana Radića i HSS-a. Nakon Prvog svjetskog rata počinje se isticati kao vrstan govornik i stranački organizator, naročito među Hrvatima u Bosni kamo ga je stranka slala po zadatku.

God. 1925. biran je za zastupnika izbornog kotara Bugojno i Livno, a 1927. izabran je za načelnika dugoselske općine. Kao govornik širio je Radićeve ideje od Čakovca do Dalmacije. God. 1934. biran je za narodnog zastupnika dugoselskog kotara. Njegovom je zaslugom u Ježevu podignut zadružni dom. Umro je u Ježevu 16. rujna 1937. godine.