________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nakon što je 4. ožujka 2024. godine prekinuta 13. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije zbog nepostojanja kvoruma, danas je u hotelu Westin održan njen nastavak. Sjednici su nazočila 24 člana Skupštine od njih ukupno 47.

 

S obzirom da je 29. ožujka 2024. godine stupila na snagu ostavka Martine Glasnović na dužnost predsjednice Županijske skupštine, današnju sjednicu vodio je potpredsjednik Županijske skupštine Mato Čičak.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu župana za zadnjih 6 mjeseci prošle godine, kao i Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za 2023. godinu iz kojeg je vidljivo da je župan prošle godine proglasio 10 prirodnih nepogoda nastalih uslijed tuče, poplave, olujnog i orkanskog vjetra.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije, koji u najvećoj mjeri obuhvaća Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Naime, poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske sada su povjereni županijama.

Na dnevnom redu našla su se i izvješća o radu Savjeta mladih, Koordinacije za ljudska prava, Savjeta za socijalnu skrb, Savjeta za zdravlje te Povjerenstva za zaštitu pacijenata.

Na aktualnom satu postavljeno je pitanje vezano uz izgradnju treće osnovne škole u Dugom Selu.