________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Dugog Sela, pod predsjedavanjem Romane Pejčić, dao je pozitivna mišljenja na prijedloge Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dugog Sela te o davanju na upravljanje javne turističke infrastrukture Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu Turističkoj zajednici Grada Dugo Selo. Sjednici je nazočila zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić. Kako je pojasnio pročelnik odjela za društvene djelatnosti i pravne poslove Boris Savić, Kulturno vijeće se osniva u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

od2To je stručno savjetodavno tijelo za pojedina područja i djelatnosti umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebno za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Dugog Sela. Vijeće ima pet članova od kojih je jedan predsjednik vijeća. Za članove vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture te druge osobe koje mogu pridonijeti radu vijeća. U radu vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i službenici Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol kao gradsko upravno tijelo nadležno za kulturu. Ovo vijeće ocjenjivat će programe udruga i raspisivati natječaj za isto, dodao je Savić.

Također, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i turističkoj infrastrukturi Kulturni centar za posjetitelje dan je na korištenje Turističkoj zajednici, na godinu dana uz mogućnost produženja. Opremanje objekta je u tijeku i uskoro će zaživjeti u punom opsegu, najavio je resorni pročelnik. Ove odluke su na dnevnom redu sutrašnje sjednice Gradskog vijeća.amš