Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela održala je 4. studenog 2021. godine svoju 1. sjednicu. Na sjednici su otvorene i pregledane prijave učenika i studenata koje su pristigle na Natječaj za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela za ovu školsku/akademsku godinu.

U propisanom roku zaprimljeno je 55 prijava, od čega 29 za učeničku i 26 za studentsku stipendiju. Komisija je utvrdila da 1 prijava ne ispunjava formalne uvjete, odnosno kandidat nema prebivalište na području Grada Dugog Sela.

Slijedi obrada pristiglih prijava, a prijedlog liste za dodjelu stipendija s iskazanim bodovima Komisija je u obvezi utvrditi do 17. studenog 2021. Prijedlog liste će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Grada Dugog Sela, a na isti kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave.

Grad Dugo Selo ove godine dodjeljuje čak 12 stipendija više nego prošle, i to 20 stipendija za učenike i 20 stipendija za studente, od čega se po 10 stipendija dodjeljuje za deficitarna zanimanja.

Prošle godine stipendiju je primao najveći broj stipendista od 1998. godine od kada Grad istu dodjeljuje i to njih 71 - 35 studenta i 36 učenika.