________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Uoči redovne sjednice Gradskog vijeća zasjedao je i Odbor za Statut i poslovnik, pod predsjedavanjem Ivane Radaković. Bez primjedbi članovi su bili na prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta, o tome je ranije govoreno na Odboru za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.

Prihvaćen je prijedlog odluke o donošenju XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela. , radi se o tehničkoj izmjeni. Prema dopisu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, bilo je potrebno izmijeniti naziv ulice u Prijedlozima Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ulice u Ulica 53. samostalnog bataljuna HV-a (dodaci su povlaka i a) te kod ulice koja bi se trebala, prema Povjerenstvu, nositi naziv Ulica Jurja Kastriotića Skenderbega.