________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Dugog Sela, pod predsjedanjem Romane Pejčić, dao je pozitivno mišljenje na Odluku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Pozitivno mišljenje dao je i Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća također na dana održanoj sjednici koju je vodila Ivana Radaković.

Ova Odluka značajno se izmjenjuje, uređuje sa zakonom te društvenom situacijom. Uređuje uvjete i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta od 300 eura, pojasnio je pročelnik odjela za društvene djelatnosti i pravne poslove Boris Savić. Grad Dugo Selo ima najveći prirodni prirast u državi, doseljavaju se mlade obitelji s djecom. Izmjena je korisna i za posvojitelje te više nema ograničavajućih uvjeta.

  • Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta se ostvaruje jednokratnim iznosom od 300,00 EUR.
  • Pravo na pomoć imaju roditelji/samohrani roditelji/roditelji iz jednoroditeljskih obitelji novorođenih djece s prebivalištem u Gradu Dugo Selo, ako zahtjev podnesu unutar 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.
  • Pravo na pomoć imaju i posvojitelji novorođenih djece/posvojitelji koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici, s prebivalištem u Gradu Dugo Selo, ako zahtjev podnesu unutar 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
  • Izuzetno, pravo na pomoć može ostvariti i roditelj(e) ako žive s djetetom i imaju status stranca, osobe bez državljanstva ili stranca pod privremenom zaštitom na području Grada Dugo Selo.
  • Roditelji kojima je oduzeto pravo na stanovanje s djetetom i povjeravanje skrbi drugoj osobi ne mogu ostvariti pravo na pomoć.
  • Odluku o pravu na pomoć donosi upravno tijelo nadležno za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela. Zahtjev treba sadržavati dokumente kao što su rodni list djeteta, potvrda o prebivalištu, potvrda o boravku (ako su roditelji stranci), te broj računa.

Inače su potpore za djecu velike i protežu se kroz cijeli sustav, primjerice sufinanciranje logopedskih usluga, rehabilitatora i dr. Proširuju se vrtićki kapaciteti. U četvrtak se polaže kamen temeljac u Ostrni dok se za Starčevićevu ulici, gdje je uređen područni objekt gradskog vrtića, razmatra zakup i uređenje gornjeg kata.

U projektiranje ide još jedan vrtić, sljedeće godine bit će još više mjesta za predškolski odgoj dugoselske djece, najavio je gradonačelnik Nenad Panian. Odbor je bio bez primjedbi i na Zaključak o davanju suglasnosti na Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2023./2024. Njime je planiran upis 32 djece: u matični objekt 22 djece, u PO Lukarišće 10 djece. Ukupni kapacitet u novoj pedagoškoj godini u gradskom vrtiću bio bi 399 djece.

Također, Odbor za društvene djelatnosti dao je pozitivno mišljene na prijedloge Elaborata o opravdanosti proširenja djelatnosti Glazbene škole Grada Dugo Selo i Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2023./2024. Glazbena škola time će proširiti svoje programe (instrumenti viola, mandolina, rog, tuba, trombon, saksofon..) a uvest će i fakultativne predmete.

Odluke su dio dnevnog reda redovne sjednice Gradskog vijeća koje će zasjedati u četvrtak 24. kolovoza.