________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

U nastavku 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koja se održala u dvorani Glazbene škole Dugo Selo u prisustvu predstavnika izvršne vlasti i pod predsjedavanjem Siniše Kljajića razmotrene su 22 točke dnevnog reda.

Prve izmjene i dopune gradskog proračuna za ovu godinu prezentirao je pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević istaknuvši smanjenje proračunskog okvira s planiranih 121.392.800 kuna, na 111.241.350 kuna, a najveći povod rebalansu je osiguranje 5 milijuna kuna za kupnju zemljišta na javnoj dražbi tvrtke u stečaju TLOS, a na kojem Grad planira izgradnju intermodalnog terminala te rješavanje zajedničkih prostora službi za vatrogastvo, hitnu i policiju. Prihodovna strana smanjuje se za 10 posto, i ona za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 39.816.669 kuna. Od toga prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 23.967.414 kuna, prihod od komunalne naknade iznosi 3.703.002 kune, a ostvareni prihod od komunalnog doprinosa iznosi ukupno 1.940.179 kuna, te prihodi ostalih izvora 6.055.410 kuna. Pročelnik navodi smanjenje sredstava iz EU fondova kojima su sufinancirana 3 projekta, od koji je jedan završen, a radi se o izgradnji prometnice kroz Poduzetničku zonu Puhovec, Kulturni centar za posjetitelje te biciklističke staze. Vijećnik Darjan Budimir predložio je amandman po kojem se stavka za financiranje djece u privatnim vrtićima uvećava za 200.000 kuna, a smanjuje stavka informiranja, sve kako bi se „izjednačilo učešće roditelja u cijeni smještaja djece u gradskom i u privatnim vrtićima“. Većinom glasova amandman je odbijen, a gradonačelnik Nenad Panian je iskazao namjeru uvrštenja ovog prijedloga u sljedeći rebalans proračuna u rujnu. Vijećnika Budimira, između ostalog, zanimalo je da li se planira kreditno zaduženje Grada, na što je pročelnik najavio 2. rebalans u rujnu, no hoće li biti predloženo kreditno zaduženje ovisi o predlagaču. Vezno uz smanjenje sredstava za vatrogastvo u iznosu od milijun kuna rečeno je kako su sredstva preusmjerena za izgradnju garaže. Predsjednik GV Dugo Selo Kljajić pozvao je sve vijećnike da se uključe u međustranačke kolegije prije sjednica Vijeća radi boljeg usuglašavanja. Prvi rebalans usvojen je većinom glasova vijećnika.

U nastavku sjednice usvojene su izmjene i promjene pripadajućih proračunskih programa. Tako je većinom glasova usvojen je prvi rebalans programa građenja komunalne infrastrukture po kojem sredstva se umanjuju za 5.738.650 kuna te ukupno iznose 27.143.462 kune, kao i program održavanja koji također bilježi smanjenje od 180.000 kuna, te ukupno iznosi 11.577.800 kuna.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju rebalansom se bitno ne mijenja, odnosno s planiranih 27.317.487 kuna smanjuje su za 0,01 posto, a vijećnik Budimir ponovio je prijedlog izjednačavanja cijene vrtića za roditelje u gradskom i u privatnim vrtićima. Rebalans programa usvojen je većinom glasova, kao i program javnih potreba u kulturi koji s planiranih 17.720.000 kuna rebalansom se smanjuje na 12.125.500 kuna, odnosno 31,61 posto manje. Kako je istaknula v.d. pročelnice za društvene djelatnosti Zvjezdana Budor Klarić na ovu razliku najviše je utjecalo smanjenje planiranih sredstava za realizaciju projekta Kulturni centar za posjetitelje s obzirom na procjenu započetih radova za rekonstrukciji koji se neće u potpunosti završiti do kraja ove, već sljedeće godine. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je program javnih potreba u sportu koji se s planiranih 6.080.000 kuna prihoda povećava za 0,99% posto odnosno na 6.132.500 kuna.

Sportski centar ostvario odličnih 90 posto planiranih prihoda

Unatoč smanjenju rekreativnog sporta u prošloj godini i već poznatim otežanim uvjetima uslijed epidemiološke situacije – poslovna godina u Sportskom centru Dugo Selo realizirana je uspješno, naveo je ravnatelj Sportskog centra Dugo Selo Miroslav Škrlec. Ukupni prihodi iznose 1,3 milijuna kuna što je 90 posto od planiranih prihoda, istaknuvši iznadprosječne prihode od klizališta 88.000 kuna, dok je planirano 70.000 kuna. „U to vrijeme dvorana je zbog uputa Stožera civilne zaštite bila zatvorena tako da su mnoge sportske kategorije bile bez treninga i natjecanja. Od tuda i veliki interes za klizalištem“, pojasnio je ravnatelj. Na pitanje vijećnice Kristine Jelečki da li je moguća druga lokacija klizališta ravnatelj Škrlec ističe ekonomičnost i optimalnost postojeće lokacije, zbog blizine priključaka, potrebnih dodatnih objekata te kadrova koji rade na održavanju. Ravnatelj Škrlec naveo je sve veći interes građana za rekreativnim sportom rad čega se u Sportskom centru razmišlja o uređenju 1 teniskog terena s umjetnom travom, 1 squash teren te 1 multi-igralište, što bi zadovoljilo trenutne potrebe. Vijećnik Budimir pohvalio je nabavu traktorske kosilice za održavanje terena NK Dugo Selo od tvrtke s područja grada kao primjer poticanja dugoselskih poduzetnika.

Cijena plina za dugoselsko distributivno područje jedno od najpovoljnijih cijena

DUKOM plin u prošloj godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od 31.934.418 kuna koji u usporedbi s 2019. godinom bilježe povećanje za 5 posto, te ukupne rashode u iznosu od 30.714.864 kune koji bilježe povećanje od 3 posto. Ukupna dobit u 2020. godini iznosi 1.030.630 kuna. Prihodi od prodaje plina prema JLS – Grad Dugo Selo 57%, Općina Rugvica 27% i Općina Brckovljani 16%, stoji između ostalog u izvješću kojeg je jučer prezentirao direktor DUKOM plin d.o.o. Mladen Vrabec. Vijećnika Mihaela Pintera zanimalo je da li je direktor zadovoljan s komunikacijom s izvođačima radova i investitorima projekta izgradnje odvodnje, kao i s komunikacijom s Gradom Dugom Selom, na što je direktor otvoreno odgovorio da ne može reći da je zadovoljan. Predsjednik Gradskog vijeća Kljajić predložio je da se u budućem razdoblju održi tematska sjednica o tvrtki DUKOM plin d.o.o. Vijećnika Budimira zanimalo je da li se na natječaj HERA-e za opskrbljivače plinom za naše distributivno područje prijavila neka druga tvrtka, osim DUKOM plina. „Uz nas, još, šest, sedam tvrtki iskazalo je interes za ovo distributivno područje. No HERA je odabrala ponudu DUKOM plina kao najpovoljniju ponudu. Moram istaknuti da građani Dugog Sela plaćaju jednu od najpovoljnijih cijena plina na tržištu, puno manju od cijene plina u zagrebu“, naglasio je Vrabec.

Do kraja kolovoza nova vatrogasna cisterna u DVD Dugo Selo i kombi vozilo za DVD Donje Dvorišće

Na istoj sjednici vijećnici su razmotrili izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za prošlu godinu koje je prezentirao predsjednik Nikola Rnjak. Krovna organizacija 6 DVD-a u koje je ukupno učlanjeno 697 članova, od čega he 107 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca proteklu godinu ostvarila je prihod od 1.492.271 kunu, te na rashodnoj strani 714.704 kune. Nabavljeno je novo kombi vozilo za DVD Prozorje, vatrogasna cisterna za DVD Dugo Selo koja bi trebala stići krajem kolovoza ove godine te je započeta izgradnja vatrogasne garaže za DVD Ostrnu. Do kraja godine DVD Donje Dvorišće dobit će kombi vozilo. Dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić zahvalila se svim članovima VZG Dugo Selo na dosadašnjem radu i aktivnostima s naglaskom za još boljom komunikacijom s izvršnom vlašću.    

Zahtjevna godina Crvenog križa Dugo Selo

Gradski vijećnici upoznati su i s izvješćem o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo koje je prezentirala ravnateljica Gordana Kocaj. „Protekla godina bila je za Crveni križ vrlo zahtjevna, no uz kvalitetan tim za krizne situacije koji gradimo proteklih godina – tijekom poplava u Gunji i migrantske krize, te prošle godine tijekom COVID krize i dva potresa, posebice na području Banovine – spremni smo na sve izazove“, navela je između ostalog Kocaj, dodajući kako se nadaju nastavku, 3. faze, uspješno realiziranog projekta Zaželi, s obzirom da korisnicima projekta je nužna kontinuirana pomoć. Dobrovoljno davalaštvo krvi nije bilo moguće organizirati prema planu, stoga je i manje doza prikupljeno, dok je njihova posudionica ortopedskih i medicinskih pomagala polučuje sve veći uspjeh, stoji među brojnim aktivnostima u izvješću CK Dugo Selo. Ukupni prihodi iznosili su 2.163.289 kuna.

Grad Dugo Selo – grad sporta

Prema izvješću Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela koje je vijećnicima izlagao tajnik Franjo Končić, vidljivo kako na području grada djeluje 18 sportskih klubova koji okupljaju 1.355 članova, odnosno 55 ekipa koje se natječu u 45 liga. Zbog COVID situacije izostaju natjecateljski rezultati kao proteklih godina. U drugoj polovici godine MRK daje 2 regionalna reprezentativca 2005./2006. godišta te 2 kadetska reprezentativca, dok je STŠK na Prvenstvu Hrvatske za juniore osvojio 2. mjesto, na Prvenstvu za kadete 3. mjesto, Prvenstvu HR za mlađe kadete 3. mjesto te na Prvenstvu HR za mlađe kadetkinje 3. mjesto. U 2020. godini ostvareno je ukupno 2 milijuna kuna prihoda. „Unatoč epidemiji, Dugo Selo ostaje i dalje Grad sporta“, poručio je Končić.

Usvojeni prostorno planski dokumenti

U nastavku sjednice razmotreni su prijedlozi prostorno planskih dokumenata, dok je prijedlog odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna DPU zone Centra naselja Dugo Selo povučen s dnevnog reda. Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo planirana je izgradnja intermodalnog terminala, no isto tako usporedo s izradom UPU Kolodvor Dugo Selo predviđa se izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dugo Sela kojima bi se omogućila izgradnja objekata društvene namjene na području izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene u obuhvatu zahvata, a za potrebe gradnje žurnih i sigurnosnih službi: policijske postaje, hitne medicinske skrbi, javne vatrogasne postrojbe i civilne zaštite. Olukom o izradi XIV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo određuju se uvjeti izgradnje obilaznog prometnog pravca kroz Grad sjeverno od željezničke pruge, a plan će se izmijeniti sukladno stručnoj podlozi koja će biti izrađena u sklopu projekta prometnice uz željezničku prugu kojom će se povezati istočni i zapadni dio Grada Dugog Sela. Sve predložene odluke prostorno planskih dokumenata vijećnici su usvojili većinom glasova.

Pokrenut postupak osnivanja Veleučilišta u Dugom Selu

Na inicijativu Glazbene škole Dugo Selo koja je izradila Elaborat opravdanosti osnivanja Veleučilišta u gradu Dugom Selu gradski vijećnici sinoć su jednoglasno usvojili zaključak o davanju podrške za osnivanjem visokoškolske obrazovne ustanove u našem gradu. Po istom elaboratu Veleučilište bi obuhvaćalo više stručnih studija od kojih barem jedan stručni studij obavezno bi bio iz područja glazbene umjetnosti. Grad Dugo Selo nema nikakve materijalne niti financijske troškove te će Glazbena škola u suradnji s Ministarstvom i ostalim sponzorima financirati izvođenje kompletnog studija, navodi se u elaboratu.

Isto tako vijećnici su usvojili zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja Glazbene radionice pri Glazbenoj školi Dugo Selo. Radionica se pokreću svrhu daljnjeg razvoja glazbene umjetnosti, usmjeravanja i uključivanja djece najmlađe, predškolske dobi u glazbene aktivnosti. Radionice bi se organizirale za dvije skupine – od 4 do 5 godine te za 6 do 7 godine, a održavale bi se dva puta tjedno po 1 školski sat.  

O pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi

Nova odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi pokriva sva prava vezana uz socijalnu skrb, kao što je pravo na naknadu za troškove stanovanja, na troškove ogrjeva, na jednokratnu novčanu naknadu, jednokratna pomoć umirovljenicima povodom Božića i Uskrsa, itd. U odnosu na važeću odluku prijedlogom nove odluke uvode se dva nova prava odnosno pomoći u sustavu socijalne skrbi – pravo na sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom i jednokratna novčana pomoć umirovljenicima u povodu blagdana Božića i Uskrsa, s time da su odlukom zadržana postojeća razina prava i pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Vezano uz ovu odluku vijećnik Dino Kramer iznio je svoj stav kao liječnik pedijatar kako bi se pravo na pomoć u nabavi dječje hrane za dojenčad sukladno naputku Svjetske zdravstvene organizacije o poticanju dojenja, ne i konzumiranju umjetne dojenačke hrane, preoblikovati kao pravo na pomoć u opremi za dojenčad, na što je pročelnik za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan odgovorio da se odluka može modificirati na nekoj od sljedećih sjednica. Vijećnik Darjan Budimir predložio je amandman da odluku o isplati jednokratne pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs donosi Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik. Pročelnik Šestan drži da za to nema zapreka, no dosadašnja praksa je bila da istu odluku donosi gradonačelnik. Dogradonačelnica je kompromisno predložila da kriterije za određivanje visine božićnice donosi Gradskog vijeće, dok samo izvršenje o isplati i dalje bude u nadležnosti gradonačelnika. Većinom vijećnika amandman vijećnika Budimira nije prihvaćen.  

 O pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi

Nova odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi pokriva sva prava vezana uz socijalnu skrb, kao što je pravo na naknadu za troškove stanovanja, na troškove ogrjeva, na jednokratnu novčanu naknadu, jednokratna pomoć umirovljenicima povodom Božića i Uskrsa, itd. U odnosu na važeću odluku prijedlogom nove odluke uvode se dva nova prava odnosno pomoći u sustavu socijalne skrbi – pravo na sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom i jednokratna novčana pomoć umirovljenicima u povodu blagdana Božića i Uskrsa, s time da su odlukom zadržana postojeća razina prava i pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Vezano uz ovu odluku vijećnik Dino Kramer iznio je svoj stav kao liječnik pedijatar kako bi se pravo na pomoć u nabavi dječje hrane za dojenčad sukladno naputku Svjetske zdravstvene organizacije o poticanju dojenja, ne i konzumiranju umjetne dojenačke hrane, preoblikovati kao pravo na pomoć u opremi za dojenčad, na što je pročelnik za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan odgovorio da se odluka može modificirati na nekoj od sljedećih sjednica. Vijećnik Darjan Budimir predložio je amandman da odluku o isplati jednokratne pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs donosi Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik. Pročelnik Šestan drži da za to nema zapreka, no dosadašnja praksa je bila da istu odluku donosi gradonačelnik. Dogradonačelnica je kompromisno predložila da kriterije za određivanje visine božićnice donosi Gradskog vijeće, dok samo izvršenje o isplati i dalje bude u nadležnosti gradonačelnika. Većinom vijećnika amandman vijećnika Budimira nije prihvaćen.

Na kraju usvojen i zaključak o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina te odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova.

I.G.O.

  

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55
  • 66
  • 77
  • 88
  • 99