Izgradnja komunalne infrastrukture, kriteriji asfaltiranja prometnica, odvoz otpada, rad Mjesnih odbora, javni prijevoz, spomenik hrvatskim braniteljima… neke su od tema koje su zanimale vijećnike na aktualnom satu 4.redovne sjednice Gradskog vijeća održane 9.rujna. Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić, uz potpredsjednika Krešu Cvijanovića. U radu Vijeća sudjelovali su gradonačelnik Nenad Panian, njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić, stručne službe te predstavnici gradskih ustanova i tvrtki.

Cijena odvoza otpada za prethodni mjesec temeljena je na odgodi primjene novog cjenika s obzirom da nisu zadovoljeni svi tehnički uvjeti odnosno nisu podijeljeni svi spremnici. Više informacija i obavijest nalaze se na DKPC web stranici, kazala je predstavnica ove gradske tvrtke, voditeljica računovodstva Lidija Ivanić na pitanje vijećnice Kristine Jelečki. Traje priprema za podjelu spremnika i tijekom listopada bi se trebali zadovoljiti svi tehnički uvjeti, a spremnici podijeliti u što kraćem roku. Odvajaju li korisnici pravilno otpad kontrolirat će se na terenu, u slučaju neadekvatnog odlaganja korisnik javne usluge bit će sankcioniran temeljem odluke DKPC-a, dodala je Ivanić. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca propisano je gdje se mogu kretati bez povodca, tzv. psima samošetačima se iščitava čip te se vraćaju vlasnicima, komunalno redarstvo je dežurno 24 sata na broj 2753-633, odgovorio je pročelnik odjela za komunalno gospodarstvo Marijo Vinko na drugo pitanje vijećnice. Za DKPC pitanja su imali i vijećnici Zlatko Matacun i Boris Savić. Glomazni otpad može se odvesti na poziv s time da korisnik plaća prijevoz, tri puta godišnje korisnik ga može dovesti i besplatno odložiti u reciklažno dvorište. To je temeljeno na odluci Gradskog vijeća iz 2018. godine, pojasnila je Ivanić Matacunu. Putem danih izjava, podijeljeno je 350 kanti za biootpad za domaćinstvo i njima su do 1.srpnja dostavljena na kućnu adresu dok je kompostera podijeljeno 1800. Tko želi promijeniti način odlaganja treba sam otići do reciklažnog u Andrilovec. Za papir i plastiku su trenutno u pregovorima, razmatra se najbolja opcija, očekuje se veliki obim posla kod podjele, naglasila je predstavnica DKPC-a.

Projekt izgradnje spomenika hrvatskim braniteljima pun je manjkavosti i nepravilnosti, počevši od samog naziva, nedostaju imena poginulih, nema niti svih udruga, kazao je vijećnik Ivica Šafarić zatraživši sastanak svih čimbenika na tu temu. Kako je pojasnio predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić, može se dijalogom riješiti to pitanje.

Planiran je sastanak s predsjednicima VMO-a, kojima će prethoditi i njihovi sastanci, bit će revizija rada i utvrđivanje rezultata, rekao je pročelnik odjela za pravne poslove Mladen Šestan Zvjezdani Jambrečec. Vijećnica se konkretno osvrnula na sadašnji rad MO D.Dvorišće navevši kako građani ni ne znaju kome se sada obratiti te zatražila izvješće o radu svih MO-ova. Njihov rad je pod nadzorom gradonačelnika i ukoliko nema rezultata mogu se i raspustiti, podsjetio je predsjednik Vijeća Kljajić. U Domobranskoj asfalt će ići 6 metara, nogostup 1,5 metar, neće biti biciklističke staze, na tri mjesta će biti odmorišta s info panoima te proširenje. Uskoro će se dobiti lokacijska dozvola, slijedi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te se početak realizacije očekuje polovicom sljedeće godine, naveo je resorni pročelnik Vinko na pitanje vijećnika Mihaela Pintera o dinamici otkupa zemljišta te dimenzijama kolnika i nogostupa u toj ulici s obzirom da je tamo planirana šetnica. Nije se razmišljalo o nathodniku nego prolazu ispod nadvožnjaka kod OŠ Ivan Benković. Uspostavit će se ulaz sa same pristupne ceste, ostat ce dominantan smjer do škole, za sada je planiran jedan pješački prijelaz na samom nadvožnjaku, a naizglednija je rampa, kazao je Vinko vijećniku Pinteru kojeg brine sigurnost pješaka, prvenstveno djece, jer je na tom potezu planiran rotor, trgovački centar te stambena izgradnja.

U kojoj je fazi rješenje za gradski prijevoz, najavljen kao integrirani prijevoz, zanimalo je Dinu Kramera. Gradonačelnik Panian je potvrdio kako je to velika boljka grada, puno se radi na tome no i kako nije sve u lokalnoj jedinici, nego i na županijskoj te Zagrebu. Trenutno su u fazi odabira prijevoznih sredstva, radi se prometna studija, na način prijevoza sada utječe i najavljena izgradnja obilaznice o čemu će biti održana prezentacija na svečanoj sjednici za Dan Grada. Planira se još prometnica kroz tzv.voćnjak gdje bi bila OPG zona, smanjio bi se promet kroz Domobransku. Kramer je zaključio kako rješenje nije na vidiku što i shvaća zbog kompleksnosti izvedbe. Zatražio je pisani odgovor i dokumentaciju vezanu za cijeli projekt i predložio da se odmah poduzme nešto, da se uvedu bar neke manje linije i manja vozila koja u budućnosti mogu biti i ekološki prihvatljiva.

Tko određuje kriterije za asfaltiranja jer su neke ulice asfaltirane u punom profilu, neke do pola, neke sa suženjima, interesiralo je vijećnika Ivana Gerecija. Kako je kazao voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović, svaka se ulica prolazi s nadzornim inženjerom, određuju se širine, potreba za odvodnjom. Grad inzistira kod širine ako je prometnija cesta, maksimalno sudjeluje, utrošeno je 3 mil.kuna te još pola milijuna za financiranje razlike u širini cesta. Dio ide u sklopu ugovora RVS-a, ostalo plaća Grad. Što se tiče sužavanja, ono ide tamo gdje nema kuća. Je li u DV Dugo Selo već prije bilo osobe koja je bila kvalificirana za mjesto voditelja sportskih aktivnosti, je li joj plaćeno usavršavanje i je li napravila program prije zapošljavanja Janje Bambić, bilo je drugo Gerecijevo pitanje. Ravnateljica Draženka Sesan navela je kako je nakon stručnog usavršavanja krenuli u izradu sportskog programa i taj program je dobio negativnu ocjenu Ministarstva jer ga nije izradio kineziolog. Sada zaposlena osoba je stručna, kineziolog je. Zatražen je popis novozaposlenih osoba u svim ustanovama i tvrtkama. Gradonačelnik Panian je komentirao kako on traži popis svih zaposlenih od 1.1.1998. godine.

Vijećnik Darjan Budimir kritizirao je kako se i dalje ne dostavljaju pisani odgovori na vijećnička pitanja. Traženo je sve vezano za natječaj za Turističku zajednicu, koja je vanjska firma izradila natječaj te podatke o svim ugovorima koje je Grad sklopio s tvrtkom NEOKOD. Obilaznica spada pod ŽUC i Ministarstvo prometne infrastrukture, 150 mil.kuna je vrijedan pilot projekt za integrirani prijevoz te sugerirao da se obilaznica uzme u obzir. Ne idu ulice u istom profilu, trebala bi se riješiti odvodnja, nogostupi, slivnici. U ulici Gredice nisu spojeni na pitku vodu. Kozinska je loše asfaltirana, dodao je. Kako je uzvratio gradonačelnik, nikad se nije ovoliko asfaltiralo, a ni jedan građanin neće ostati zakinut. On je stalnom kontaktu s direktorom ŽUC-a Landekom, obilaznica će biti predstavljena na svečanoj sjednici. Domobranska bi trebala biti gotova sljedeće godine. Budimir je konstatirao kako nema konkretnih odgovora i zatražio iste pisanim načinom. Za sada nema najave za nastavak radova u Leprovici, rečeno je vijećniku Stjepanu Štefinovcu. Zagrebačka kroz Ostrnu se raspada, opisao je vijećnik prometnicu. Za nedostatke treba dati zahtjev ŽUC-u za sanaciju. Predsjednik Vijeća Kljajić pitao je planira li se javna rasprava o prostornom planiranju u budućnosti grada i je li se ranije komuniciralo s tvrtkom oko prodaje TLOS-ovog zemljišta. Nije se kupilo zemljište što je bilo i očekivano kad protivnik zna koliko novaca imate, rekao mu je gradonačelnik Panian dodavši kako su sada u pregovorima. Nije bilo dobrog planiranja grada, vizije budućnosti, razmišljanja o povećanju broja stanovnika. Kljajić je kazao kako prostor južno od pruge svakako treba osmišljavati, ali to u budućnosti treba raditi isključivo struka.amš

  • f0f0
  • f1f1
  • f3f3
  • f4f4