________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nakon što je krajem srpnja, prvu od četiri rajonske vježbe napravio Rajon Jug (DVD Oborovo, DVD Preseka Oborovska, Novaki Oborovski i DVD Rugvica kao ispomoć s autocisternom), u nedjelju je održana i druga operativna rajonska vježba. Ovoga puta svoju su spremnost pokazali vatrogasci zapadnog rajona na vježbi koju je osmislio i vodio zapovjednik DVD-a Sop Hrušćica Tomislav Mayer Kralj, koji je ujedno i zamjenik zapovjednika Rajona Zapad.


Rajon Zapad se sastoji od 11 naselja (Nart Savski, Jalševec Nartski, Novaki Nartski, Struga Nartska, Čista Mlaka, Otok Nartski, Trstenik, Svibje, Otok Svibovski, Sop i Hrušćica),  gdje djeluju tri vatrogasna društva - DVD Savski Nart, DVD Otok Svibovski i DVD Sop Hrušćica.

U vježbi koja se sastojala od četiri dijela, odnosno simulacije četiri intervencije sudjelovala su sva tri vatrogasna društva s 18 vatrogasaca i četiri vozila. Sama vježba sastojala se od; gašenje požara objekta unutarnjom navalom s izolacijskim aparatima unutar objekta, uklanjanja drveta srušenog na vozilo u pokretu, vađenje unesrećene osobe iz vozila te pružanja prve pomoći unesrećenoj osobi koja se nalazila u zadimljenom prostoru koju je bilo potrebno reanimirati.

-U sklopu planova zapovjedništva Vatrogasne zajednice Općine Rugvica Rajon Zapad koji se sastoji od tri vatrogasna društva održao je vježbu s četiri veoma zahtjevne radnje u kojoj su vatrogasci pokazali veoma veliku stručnost, profesionalnost i sposobnost u veoma zahtjevnim zadacima- istaknuo je voditelj vježbe Tomislav Mayer Kralj.  
U vježbi je sudjelovao i načelnik Mato Čičak, koji je ujedno član DVD-a Otok Svibovski. (IĐ)

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.dugoselska-kronika.hr/images/kolovoz_2022/vzo_rugvica