________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kao 108. knjiga u zavičajnoj biblioteci „Terra sancti Martini“ izašla je slikovnica „Pričamo priče“ Maje Rijavec. Autorica je izradila kolaže i osmislila nezgode koje se javljaju kad želimo izmisliti lijepu priču.
 
Riječ je o interaktivnoj slikovnici koju sama djeca mogu nadopuniti i izmaštati svoju priču.
Maja Rijavec živi u Stančiću. Autorica je nekoliko slikovnica, zbirki pjesama i udžbenika za engleski jezik.