________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U okviru projekta poticanja razvoja održivog turizma  "Hrvatska prirodno tvoja - Croatia naturally yours" čiji su pokrovitelji HTZ i Ministarstvo turizma i sporta RH, u Dugom je Selu, sredstvima dodijeljenima Turističkoj zajednici Dugog Sela, posađeno 15 stabala.

„Time je i Dugo Selo postalo dio globalnog projekta kojim se u turističkim odredištima potiče sadnja drveća radi smanjenja ugljikova otiska, poticanja i razvoja održivog turizma i brendiranja i promoviranja Hrvatske kao održive destinacije“, pojasnila je direktorica dugoselskog TZ-a Karmela Vukov - Colić.

Riječ je o nešto više od 1,2 milijuna kuna koji su raspoređeni na ukupno 116 turističkih zajednica sukladno njihovim prijavama za nabavku sadnica stabala  koje su namijenjene turističkim destinacijama u cilju smanjenja ugljikova otiska. Na ovaj će način Hrvatska doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta – Glasgow Declaration on Forests and Land Use, kao i daljnjem održivom razvoju turizma.

U Dugom su Selu stabla su zasađena u Perivoju grofa Draškovića, kod KIC-a i podno stare crkve na Martin Bregu te označena oznakama projekta. 

Sve su sadnice unesene  i u aplikaciju za praćenje sadnje Europske agencije za okoliš (European Environment Agency) pod nazivom MapMy Tree.amš

  • f0f0
  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3
  • f4f4
  • f5f5