Grof Aleksandar (Šandor) Drašković rođen je negdje u Ugarskoj 1804. godine (mjesto i datum se ne navode u literaturi.) Mladost je proveo po obiteljskim posjedima u Ugarskoj. Sudjelovao je 1841. u osnivanju Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva.

Bio je žestoki protivnik politike svoga ujaka Janka Draškovića, ilirskog prvaka. God. 1841.-45. predsjednik je „mađaronskog“ okupljališta Casino u Zagrebu. God. 1841. osniva i Hrvatsko-ugarsku stranku (tadašnji naziv, Horvatsko-vugerska). Pokušao je organizirati snage u Hrvatskoj koje bi se trebale oduprijeti utjecaju Ljudevita Gaja i ilirskog pokreta. Umro je u Zagrebu 7. svibnja 1845., a pokopan je u obiteljskoj grobnici grofova Draškovića na Starom groblju na Martin bregu.