________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stjepan Gjurašin je rođen 22. svibnja 1867. u Oborovu.

Sin je oborovskog učitelja Gjure Gjurašina. Maturirao je 1886. u Zagrebu, gdje je 1891. završio i studij prirodnih znanosti na Filozofskom fakultetu. Još za studija 1888. postavljen za asistenta u Botaničkofiziološkom zavodu. Po položenom profesorskom ispitu 1891. imenovan namjesnim učiteljem u zagrebačkoj gornjogradskoj gimnaziji. Od 1897. je profesor u gospićkoj gimnaziji. God. 1899. habilitira se za predavača morfologije i sistematike bilja u Botaničkom odjelu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojem postaje privatni docent i 1918. Izvanredni profesor. Predavao i na Višoj pedagoškoj školi (od 1919.) i na Veterinarskom fakultetu (od 1920.), a neko vrijeme i na Šumarskoj akademiji. Glavna su područja njegova znanstvenog rada bila floristika, sistematika bilja i citologija. Bio je jedan od najboljih poznavatelja hrvatske flore.  Bio je vrstan mikolog; uz više gljive zanimao se i za niže, među kojima je 1925. otkrio novi, do tada nepoznati rod Mycogalopsis. Bavio se i zoologijom, posebice ornitologijom napisavši predivnu monografuju „Ptice“ u dva dijela. Radove je objavljivao u brojnim časopisima i glasilima. Od 1893. bio je redoviti član Njemačkoga botaničkog društva u Berlinu. Umro je u Zagrebu 5. travnja 1936. godine.