Branko Oberhofer je rođen 18. studenog 1913. u Križevcima. U Dugo Selo se s obitelji doseljava 1921. kada njegov otac postaje upravitelj Zemaljskog dobra Božjakovina.

Osnovnu školu pohađa u Dugom Selu gdje s obitelji živi do 1932. godine. Medicinu završava 1937., a zatim specijalizira kirurgiju. Od 1945. do 1953. radio je na Kirurškoj klinici Rebro, a zatim nekoliko godina u Skopju. Voditelj je kirurških odjela bolnica „Dr. Ozren Novosel“ (1957.-64.) i „Dr. Mladen Stojanović (1964.-79.). God. 1951. prvi je na području bivše Jugoslavije operirao mitralne srčane zaliske, a poslije je izvodio operacije na otvorenom srcu pomoću izvantjelesnoga krvnoga optoka. Umro je u Zagrebu 4. svibnja 1985. godine.