________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mirko Karlo Raffay rođen je 4. studenog 1753. u Kopčevcu u obiteljskoj kuriji oca Josipa i majke Ane rođ. Škrlec. Nakon studija u Beču te stjecanja doktorata filozofije i teologije u Zavodu sv. Apolinara u Rimu, kraće je vrijeme bio profesor na Zagrebačkoj akademiji.

God. 1776. zaredio se, 1778. bio je postavljen za krapinskoga župnika, a 1782. za zagrebačkoga kanonika. Bio je potom čazmanski i kalnički arhiđakon, naslovni biskup hvarski te prepošt i prior vranski, a 1816. bio je imenovan đakovačko-bosanskim i srijemskim biskupom. Iskazao se brigom za kulturnu baštinu svoje dijeceze, a 1821. dao je dograditi južno krilo biskupskoga dvora. Istaknuo se kao mecena mnogih književnika, ali je i sam puno pisao. Najvažnija njegova djela vjerskog su karaktera pisana kajkavskim književnim jezikom. God. 1826. dao je tiskati zemljovid đakovačke biskupije. Umro je u Đakovu 10. siječnja 1830. godine.