Berislav Batistić je rođen u Dugom Selu 31. siječnja 1930. godine.

Osnovnu školu završava u Dugom Selu. Diplomirao je veterinu u Zagrebu. Jedan je od osnivača i prvi trener rukometnog kluba 1955. u Dugom Selu. Ubrzo seli u Rijeku gdje godinama na Medicinskom fakultetu predaje histologiju i embriologiju. Autor je više znanstvenih radova i projekata, a 1994. tiskan je njegov udžbenik Mikroskop i histološka tehnika. Bio je aktivan glazbenik i glumac u KUD-u „Preporod“. Umro je u Rijeci 31. ožujka 2008. godine.