________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oton Frangeš je rođen 5. travnja 1870. u Srijemskoj Mitrovici.

Diplomirao je 1889. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču, doktorirao je 1903. na Filozofskom fakultetu u Leipzigu. Za uzdizanje seljaštva i gospodarske suradnje između srednje i jugoistočne Europe promoviran u doktora rerum politicarum honoris causa u Heidelbergu. Bio je na istaknutim dužnostima u zemaljskim vladama u Zagrebu i Sarajevu te Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu. Ravnatelj je Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva (1919.–21.). Od 1921. profesor je gospodarskih predmeta na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu.  Sudjelovao je u stvaranju stočnog fonda Zemaljskog dobra u Božjakovini, a predavao je i na mljekarskom tečaju na prijelazu stoljeća. U Božjakovini je 1898.-1900. vršio pokuse u proizvodnji mlijeka s kravama bušama, kratkorožnom pasminom goveda. Rezultate je opisao u svom doktoratu objavljenom kao knjiga na njemačkom jeziku pod naslovom Die Busa (1903.) u Zagrebu. U Božjakovini je vršio i pokuse s križanjem raznih pasmina krava s bušom. Umro je u Zagrebu 30. srpnja 1945. godine.