________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Julije Oberhofer je rođen 28. travnja 1882. u selu Gušće kod Siska. Završio je Križevačku ratarsku školu i 1906. počeo raditi kao gospodarski pristav. God. 1912. imenovan je glavnim učiteljem Zemaljske ratarnice u Križevcima i upraviteljem gospodarstva. Od 1913. do 1921.

Radio je kao ravnatelj Zemaljske ratarnice u Požegi, a od 1921. do 1932. upravlja Zemaljskim dobrom Božjakovina. Pokrenuo je Gospodarsku školu za seoske domaćice (1922.). Njegovom je zaslugom utemeljena i pučka škola u Božjakovini 1924. God. 1932.

prelazi u upravu Savske banovine kao banski savjetnik. Umirovljen je 1939. kao poljoprivredni inspektor banske uprave hitnom odlukom bana Ivana Šubašića. Stanovao je 1940. u Kačićevoj 9 u Zagrebu, gdje je godinama bila zagrebačka prodavaonica za proizvode s božjakovečkog posjeda. Zaslužan je za osnivanje marvogojske udruge u Križevcima, a bio je i tajnik Hrvatsko–slavonskog gospodarskog društva u Križevcima. Napisao je mnoštvo agronomskih članaka po raznim specijaliziranim glasilima, a autor je knjige Peradarstvo koja je izašla u više izdanja. Izdao je u Božjakovini i dva godišnjaka Peradarski glasnik. Umro je u Zagrebu 1945. godine.