Nada Pekvarić je rođena 27. prosinca 1933. godine u Prečecu.

Nakon osnovne škole u Dugom Selu obrazuje se od 1949. u Zagrebu i završava učiteljsku školu. Učiteljuje tijekom 1950- tih godina u Nespešu kod Sv. Ivana Zeline, Cerju, Sesvetskom Kraljevcu, a od 1959. do umirovljenja 1991. radi u Dugom Selu. Gotovo tri desetljeća kao pjevačica u zboru bila je članica KUD-a „Preporod“. Odlikovana je Ordenom rada sa srebrnim vijencem. Pred kraj života bavila se pisanjem. U Dugom Selu tiskana je njezina knjiga Moja sjećanja na selo Prečec (2013.), nostalgična reminiscencija na djetinjstvo puna vrijednih etnografskih zapažanja. U rukopisu je ostavila veći broj pjesama kao i autobiografska sjećanja na radni vijek. Umrla je u Dugom Selu 1. siječnja 2015. godine.