________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 26. srpnja, obilježavamo godišnjicu pogibije desetorice hrabrih hrvatskih policajaca koji su tog dana 1991. godine poginuli u Strugi Banskoj  braneći Domovinu.

 

Tijekom 26. srpnja 1991., srpske snage i JNA, u sklopu operacije “Žaoka” započeli su snažan minobacački, a potom i tenkovsko-pješački napad na položaje hrvatskih snaga u selu Struga Banska na Banovini pri čemu su palili i pljačkali kuće te zlostavljali i ubijali tamošnje Hrvate.

Hrvatski branitelji morali su se povlačiti da ne bi ugrozili civile, u većini slučajeva blisku rodbinu, prijatelje i ljude koje su poznavali i sa kojima su živjeli. A onda se dogodio herojski čin. Pričuvni policajac Mile Blažević-Ćađo bio je u rovu pedesetak  metara od kuće u kojoj su bili njegova žena, djeca i drugi susjedi. Do njega je bio mladi policajac iz Dugog Sela Željko Filipović. Odlučili su žrtvovati se kako bi zaustavili napad i spasili civile u selu i one u živom štitu. S potpornog zida iznad ceste, Čađo se, opasan eksplozivom i ručnim bombama, bacio na oklopni kamion srpskih snaga i aktivirao bombe. Od eksplozije oklopnog ka­miona, poginuli su hrvatski branitelji – Mile Blažević Čađo i Željko Filipović. Osim njih u toj su akciji na oltar Domovine svoje živote položilo još osam pripadnika MUP-a RH.

U srpskim dokumentima  pronađenim nakon Oluje stoji da je u eksploziji teško ranjen načel­nik SUP-a Dvor. Ostali ranjeni napa­dači uglavnom su bili iz sastava TO-a Dvor, a bilo je stradalih i među pripadnicima specijalne milicije i jedinice za posebne namje­ne iz Komogovine, koja je počinila najviše ratnih zločina nad Hrvatima na Banovi­ni. U eksploziji je poginulo dvoje hrvatskih civila iz živog štita, a 15 ih je bilo ranjeno. Zbog velikih gubitaka napadača došlo je do njihova povlačenja.

Neka je vječna slava i hvala hrabrim hrvatskim policajcima.