________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otto Köster je rođen u Veleševcu 25. svibnja 1896. godine. U Zagrebu je završio gimnaziju 1915., na Veterinarskom fakultetu diplomirao 1925. i doktorirao 1927. tezom Prilozi pitanju gastroenterostomije kod pasa; a 1942. diplomirao je i agronomiju na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu.

Na Kirurškoj klinici Veterinarskoga fakulteta od 1926. asistent, od 1935. izvanredni te od 1939. redoviti profesor te predstojnik Klinike od 1934. do kraja života. U Zagreb je donio nova iskustva i našu veterinarsku kirurgiju postavio na suvremene temelje. Uveo je anesteziju i strog aseptički postupak u svim kirurškim zahvatima te unaprijedio kiruršku dijagnostiku i operativnu tehniku. Zanimao se i za stočarstvo, osobito konjogojstvo, te organizaciju i rad veterinara na terenu. Kako

bi terenski rad učinio kvalitetnijim i djelotvornijim, a seljacima stočarima pristupačnijim, osnovao je 1936. u Oborovu prvu veterinarsku ambulantu na području Jugoslavije, a drugu na Balkanu. Napisao je brojne članke za domaće i njemačke stručne časopise. Ispred ambulante u Oborovu postavljeno mu je 1955. poprsje, rad V. Radauša. Umro je u Zagrebu 1. lipnja 1954. godine.