Jadranko Crnić je rođen 28. ožujka 1928. godine. Bio je predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

 

 

Osnovnu školu pohađao je u Dugom Selu, nakon čega se školovao u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1952., a doktorat iz pravnih znanosti obranio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Pravosudni ispit položio je 1955. Od 1952. bio je sudski pripravnik kod Kotarskog suda u Dugom Selu, a zatim je bio sudac u Kotarskom sudu Gospić te sudac i predsjednik Okružnog suda u Gospiću. Nakon toga radio je kao odvjetnik u Dugom Selu, a zatim je postao predsjednikom dugoselskog Općinskog suda. Nakon toga postao je sucem Vrhovnog suda SR Hrvatske, pa predsjednikom Građanskog odjela Vrhovnog suda i zamjenikom predsjednika. Dana 1. listopada 1984. postao je sucem Ustavnog suda SR Hrvatske za čijeg je predsjednika izabran 1990. godine.

Nakon uspostave neovisnosti u prosincu 1991. izabran je za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, a za predsjednika toga suda imenovan je 7. prosinca 1991. Ponovo je izabran za predsjednika 11. studenog 1995. s četverogodišnjim mandatom. Bio je član Ustavotvorne komisije Predsjedništva Republike Hrvatske za izradu prvog Ustava Republike Hrvatske 1990. Na prvim višestranačkim izborima bio je predsjednik Republičkog odbora za nadzor izbora, a 2000. član Radne grupe predsjednika RH za pripremu stručne osnove za promjenu Ustava.

Sudjelovao je u radu niza grupa za izradu zakona, bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Zakonitost, član radne grupe „Pravo i društvo - temeljna istraživanja“ HAZU te više pravnih časopisa. Objavio je više stotina članaka i autor je oko 40 knjiga, s ponovljenim izdanjima, iz područja radnog, imovinskog, stambenog i ustavnog prava, te dijelom obiteljskog i nasljednog prava. Održao je brojna predavanja s područja prava te zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, o čemu je napisao brojne radove. Bio je predsjednik Skupštine općine Dugo Selo. Osnivač je 1967. i prvi urednik Dugoselske kronike. Bio je počasni predsjednik KUD-a „Preporod“ iz Dugog Sela, dobitnik je Nagrade grada Dugog Sela za životno djelo 1996., a svojim bogatim društvenim radom u Dugom Selu bavio se i sudjelovao u njemu do posljednjih dana. Umro je 4. travnja 2008. godine.