Pavao Potočki je rođen u Dugom Selu 20. siječnja 1878. godine. Pučku školu je pohađao u Dugom Selu, a krojački zanat u Zagrebu.

Početkom 20. stoljeća otvara vlastiti krojački obrt u Dugom Selu na današnjoj adresi Ulica J. Zorića 9. Bio je aktivan u društvenom životu Dugog Sela. Sudionik je obnoviteljske skupštine Hrvatskog pjevačkog društva „Preporod“ 1923. godine i njegov je dugogodišnji potpredsjednik. Bio je aktivan i u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Spomenica dugoselske škole spominje ga više puta kao donatora zimske odjeće siromašnoj djeci. Umro je u Dugom selu 24. listopada 1965. godine.