________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zlatko Benčić je rođen 22. listopada 1926. u Dugom Selu. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu gdje je 1952. završio studij medicine. Od 1953. Radi u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu gdje vodi odjel za epidemiologiju (od 1978. Zavod za epidemiologiju, statistiku i informatiku).

Specijalizaciju iz epidemiologije završio je 1958. Doktorat medicinskih znanosti postigao je1964., a 1966. habilitira se radnjom o trbušnom tifusu i paratifusu. God. 1968. izabran je za docenta, 1974. za izvanrednog, a 1979. za redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Osobito se bavi proučavanjem epidemiologije, imunologije i serologije kolere. Kao savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije boravio je u Indiji i Indoneziji. Bavi se ispitivanjem meningokoknog cjepiva i kliconoštva te epidemiologijom drugih zaraznih bakterijskih bolesti. Prvi je predsjednik Sekcije za epidemiologiju Zbora liječnika Hrvatske utemeljene 1975. Umro je u Zagrebu 19. lipnja 1995.