________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vladimir Prebježić rođen je 1. veljače 1921. u Novigradu Podravskom u obrtničkoj obitelji.

Poslije školovanja zaposlio se u Zagrebu u trgovini kože „Braća Baum“. Od 1945. živi u Dugom Selu. Zaposlen je u kotarskom Zadružnom savezu od 1946. do 1955., kao prodavač, fakturist i kalkulant. Iste godine postao je direktorom Trgovačkog poduzeća „Budućnost“ koje je odlukom Kotarskog narodnog odbora Dugo Selo osnovano 1947. Dužnost direktora obavlja do umirovljenja 1981. U sklopu modernizacije trgovine početkom 60-ih godina prošlog stoljeća, uz financijsku pomoć SO Dugo Selo, otvorena je prva samoposluga u Dugom Selu. Već 1964. Trgovačko poduzeće „Budućnost“ ujedinjuje se s Ugostiteljskim poduzećem u jedinstveno Trgovačko ugostiteljsko poduzeće „Budućnost“, a adaptacijom bivše zgrade „Naftaplina“ u parku Dugog Sela TUP „Budućnost“ otvara 1967. hotel „Park“. Poduzeće je imalo 50 trgovina, 14 ugostiteljskih objekata i oko 420 zaposlenih djelatnika, a područje djelovanja je od Ivanje Reke do Križa i od Štakorovca do Dubrovčaka. Bio je aktivan i u sportskom životu Dugog Sela, posebno u NK “Jedinstvo”. Umro je u Dugom Selu 18. studenog 1991. godine.