________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Ivan Nepomuk Drašković rođen je 17. rujna 1805. godine u Zagrebu. Bio je sin grofa Jurja V. Draškovića, brat grofova Teodora I., Aleksandra i Stjepana. Završio je bogoslovne nauke u Pešti.

Ostrogonski nadbiskup Rudnay imenuje ga knjižničarom u Trnavi, zatim postaje župnik u Gürtu, u blizini današnje mađarsko-slovačke granice. Zbog slabog zdravlja odlazi u ugarsku Pustu Peszér južno od Pešte gdje je u svom dobrotvornom radu potrošio dobar dio svoga imanja. U to je vrijeme u Pešti diplomirao medicinu na temu porodništva, a njegov diplomski rad je objavljen 1841. pod nazivom Puerperio. God. 1846. dolazi na imanje u Božjakovinu gdje živi povučeno. God. 1847. na nagovor župnika sv. Brcka Nikole Havličeka utemeljuje pučku školu u Brckovljanima. Oporučno je ostavio 45.000 forinti za razne ustanove (škola u Brckovljanima, zagrebačka ubožnica, gradnja bolnice u Zagrebu), ali i Matici hrvatskoj u svrhu izdavanja dobrih i korisnih knjiga. Umro je 14. siječnja 1856. i pokopan je groblju u Brckovljanima.