Josip Martinek je rođen 19. ožujka 1934. u Prevlaci, danas općina Rugvica. Osnovnu je školu završio u Oborovu. Kao robni proizvođač mlijeka postao je regionalni prvak zagrebačke regije u proizvodnji mlijeka za 1972.

Godinama je bio iznimno uspješan u toj grani poljoprivredne proizvodnje. U više je navrata odbornik SO Dugo Selo, a 1974.-78. i zastupnik u Vijeću udruženog rada u Saboru SRH. Odlikovan je Ordenom rada sa Zlatnim vijencem. Umro je u Prevlaci 16. studenog 2017. godine.