Mijo Milić je rođen u Kupčini 15. prosinca 1845. godine.

Školu i studij bogoslovije završio je u Zagrebu. Bio je duhovni pomoćnik u Gornjoj Stubici sve do 1877. godine kada prelazi u Lupoglav kao župnik Župe bl. Augustina Kažotića. Radio je mnogo na obnovi crkve, dao je obnoviti orgulje i unutrašnjost crkve. Njegovim je nastojanjem župna crkva u Lupoglavu dobila mramorni oltar bl. Augustina Kažotića od zagrebačke Prvostolnice, autora A. Michelazzija. Umro je u Lupoglavu 1. lipnja 1900. godine.