Mirko Tkalec je rođen 14. rujna 1855. u Savskom Nartu. Sin je prvog školovanog nartskog učitelja Jakova Tkalca. U Nartu polazi osnovnu školu.  U Zagrebu završio veliku gimnaziju i 1876. jednogodišnji tečaj za učitelje građanskih škola.

 

Imenovan 1877. učiteljem pučke škole na Kaptolu u Zagrebu, ali je iste godine premješten u nižu pučku školu u Vukovaru. Tu je utemeljio malu realku, osnovao Učiteljsko društvo za vukovarski i vinkovački kotar te uređivao Sriemski kalendar, a 1888. pokrenuo gospodarski tjednik Sriemske novine i vodio ga do 1895. kada je na vlastitu zamolbu dobio mjesto učitelja i ravnatelja u vježbaonici Učiteljske škole u Zagrebu. U Napretku je (1876.–83.) pisao o staleškim pitanjima pučkih učitelja i organizaciji obrtnog školstva. God. 1881. izabran je za pravog člana Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, a 1909. za predsjednika Hrvatskog društva za unapređivanje uzgoja. Bavio se obrtničkim poslovanjem i promicanjem sitnijega narodnoga gospodarstva i trgovine surađujući u Obrtniku i Trgovačkom i obrtnom svietu (1897.), a kao posebna izdanja tiskao dvije poučne pripovijetke. Zanimajući se za pravopisna pitanja, objavio je 1886. Hrvatski pravopisni rječnik, a nakon uvođenja tzv. fonetskog pravopisa Građu za diktate u dva sveščića (1906., 1909.). Bavio se i socijalnim pitanjima; reorganizirao je zagrebačko Društvo proti prosjačenju u Uboški dom i bio mu tajnikom. U svojoj Samouzgojnoj knjižnici objavio je knjižice o jačanju pamćenja po Berger-Siemensovoj metodi te naputke protiv brbljivosti, plašljivosti, pijanstvu te nekoliko brošura o „samouzgoju i sugestiji“ (ukupno četiri sveska). Uređivao je mjesečnik Hrvatskog društva za zaštitu životinja Živobran (1894.) i sastavio Naputak za zaštitu životinja (Zagreb, 1905.). God. 1900. promijenio je prezime u Goranić. Umro je u Čakovcu 19. siječnja 1924.

Na priloženoj fotografiji Mirko Tkalec Goranić stoji u prvom redu prvi zdesna.