Vladimir Babok je rođen 14. lipnja 1919. u Dugom Selu.

Osnovnu školu završio je u Dugom Selu, a zanatsku stručnu školu za krojača u Zagrebu 1938. u kojemu i nastavlja raditi. Početkom rata 1941. bio je zarobljen i otjeran u logor u Njemačku gdje je bio do 1942. Povratkom u domovinu 1943. stupa u krojačku radionicu Željezničke ustaške vojnice u Zagrebu i istovremeno pomaže antifašističkoj borbi. Nastavlja rad u samostalnoj krojačkoj radionici do 1949. kad se zapošljava u Veterinarskoj stanici Dugo Selo gdje radi do mirovine. Bio je sportski aktivan u nogometu, kuglanju i ribolovstvu. Nogometaš je i član DŠK od 1936. odnosno NK „Jedinstva“ do kraja 1950-tih godina, član je i Kuglačkog kluba „Martin Breg“. Sudionik je 1956. osnivačke izborne skupštine Športskog ribolovnog društva „Štuka“ iz Dugog Sela. Za svoj predani doprinos dugoselskom sportu dobio je od Sportskog društva „Zlatni prsten“. Umro je u Dugom Selu 21. ožujka 1989. godine.