________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Općina Brckovljani obavještava da raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani za katastarsku općinu Prečec.

 

Javni natječaj će biti objavljen na web stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr i na oglasnoj ploči Općine Brckovljani.

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                        Tihomir Đuras v.r.