Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić u Koprivnici je potpisao s ministrom uprave Ivanom Malenicom Sporazum o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstva za rad Ureda državne uprave. Time su stvoreni formalni preduvjeti da Zagrebačka županija od 1. siječnja 2020. godine na sebe preuzme više od 200 povjerenih poslova. 

Preuzimanjem poslova ureda državne uprave, Zagrebačka županija moći će još efikasnije odgovarati na potrebe svojih građana i poduzetnika budući da će brojne poslove ubuduće obavljati samostalno, a raspolagat će i cjelovitom bazom podataka što će se odraziti na kvalitetnije planiranje mjera namijenjenih poduzetnicima, poljoprivrednicima i sl.

 „Kroz dosadašnje primjere u praksi pokazalo se da županije kvalitetnije i racionalnije obavljaju poslove koji su im bili povjereni od strane države. Dakle, naši građani mogu očekivati bržu, efikasniju i racionalniju administraciju“ – poručio je župan Kožić.

Preuzimanje poslova Ureda državne uprave, kroz 12 postojećih i jedan novi Upravni odjel, Zagrebačka županija ubuduće će svojim građanima i poduzetnicima omogućavati usluge:

  • matičnih ureda, popisa birača, građanskih stanja i registracije udruga
  • izvlaštenja i naknade za izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, postupke obnove i popravaka ratom uništenih objekata, te poslove u području vlasništva i stvarnih prava
  • vođenja registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, nadzor nad pravilnicima i statutima odgojno-obrazovnih ustanova, nadzor nad općim aktima ustanova u kulturi, odlučivanje o primjerenim oblicima školovanja, prijevremenim upisima u školu i dr.
  • statusa i prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, prava HRVI, besplatne pravne pomoći i obveznog zdravstvenog osiguranja neosiguranih osoba
  • osnivanja i zatvaranja obrta, utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te izdavanja licenci za obavljanje različitih djelatnosti, rješenja o znakovima pristupačnosti i dr.
  • izdavanja posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
  • izdavanja dozvole za krčenje odnosno čistu sječu šuma i vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

Potpisivanjem sporazuma Zagrebačka županija preuzela je dodatnih 139 službenika i namještenika koji će zajedno s postojećim zaposlenicima učiniti sve kako bi što brže i adekvatnije odgovorili na potrebe naših građana.

Potpisivanju sporazuma sa županima prethodio je 7. sastanak Vlade s predstavnicima Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu u Hrvatskom saboru.  

Razgovaralo se o nekoliko aktualnih pitanja, počevši od četvrtog kruga poreznog rasterećenja, preko predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije do statusa pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković naglasio je važnost sastanaka u ovom formatu koji traju od prosinca 2016. godine, a potvrđuju sinergiju, dijalog i komunikaciju koja omogućuje ostvarivanje dvaju aspekata – politiku decentralizacije i ravnomjernoga regionalnog razvoja Hrvatske.