________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
U dvije crvenokljune čigre, nađene uginule na području Zagrebačke županije na jezeru Siromaja, u ponedjeljak je utvrđena visokopatogena influenca ptica – ptičja gripa, podtipa H5N1.
Iz Ministarstva su podsjetili subjekte koji drže perad i ptice u zatočeništvu te lovoovlaštenike na primjenu općih mjera biosigurnosti. Naveli su i da je zbog rizika od pojave i širenja ptičje gripe te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske i dalje na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099 439 2507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica, stoji u priopćenju.