Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 25. studenoga utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020. Među srednjoškolcima s područja grada Dugog Sela 5 je županijskih stipendista, s područja općine Rugvica 2 stipendista i s područja općine Brckovljani 1 stipendist. Među studentima s područja grada Dugog Sela je 3 stipendista te s područja općine Brckovljani 1 stipendist. 

 

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa srijedom, 4. prosinca 2019. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za stipendije – PRIGOVOR“. Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:
a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:
a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.

Podsjećamo u ovoj školskoj godini Zagrebačka županija povećala je broj novih stipendija s prijašnjih 50 na 75, ali i iznose stipendija za studente na 14.400 kn godišnje, a za učenike na 7.200 kn godišnje.