________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svečano potpisivanje i dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uspješnim prijaviteljima u okviru ograničenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „C5.1.R3-11 Centralno financiranje specijalizacija„ održalo se danas u Ministarstvu zdravstva.

Ugovori vrijedni više od 29,5 milijuna eura dodijeljeni su za 190 specijalizacija na razini države u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., među kojima su i 11.616.832,46 eura vrijedni ugovori koji idu u Zagrebačku županiju za 70 specijalizacija. Ugovore je dodijelio ministar zdravstva Vili Beroš.

Tako je Domu zdravlja Zagrebačke županije dodijeljeno 10.556.884,50 eura za 63 specijalizacije, Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije 643.000,00 eura za 4 specijalizacije te Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije 416.942,56 eura za 3 specijalizacije, priopćava Zagrebačka županija.

„Zdravstvena administracija u potpunosti je svjesna svih izazova koji su pred zdravstvenim sustavom. Rješavanje kadrovskih pitanja jedan je od krucijalnih izazova. Stoga smo napravili napor i osigurali do kraja ove financijske perspektive 922 specijalizacije ukupne vrijednosti 130 milijuna eura“, ustvrdio je ministar zdravstva Vili Beroš. Pojasnio je i kako je odluka ove Vlade o centralnom povlačenju sredstava za financiranje specijalističkog usavršavanja korak na putu rješavanja kadrovskih pitanja.

Ministar Beroš posebno je istaknuo Zagrebačku županiju.

„U ovoj županiji nemamo opću bolnicu i sva specijalistika je na Domu zdravlja. Stoga, što se nameće kao logično rješenje?! Jačanje domova zdravlja - i organizacijski i kadrovski i financijski, kako bi zdravstvena usluga bila dostupnija građanima“, rekao je Beroš.

Najveći broj ugovora dobio je Dom zdravlja Zagrebačke županije.

„Mi smo jedina županija u Hrvatskoj koja nema opću bolnicu i upravo jačanje vanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kao i jačanje specijalizacija iz primarne zdravstvene zaštite omogućit će stanovnicima Zagrebačke županije da dobiju jednako kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu kakvu imaju i svi drugi koji na svome području imaju opću bolnicu“ - rekao je Večeslav Bergman, ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije. Zahvalio je Ministarstvu zdravstva što je, centralnim financiranjem specijalizacija, omogućilo podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, ali i apelirao da se odobrena sredstva što pije isplate zdravstvenim ustanovama kako bi se mogla kvalitetnije provoditi financijska politika unutar ustanova.

„U Domu zdravlja Zagrebačke županije natječaje za specijalizacije odradili smo krajem 2022. godine. Zaposlili smo prošle godine 63 mlada liječnika, a mjesečni izdatak za njihove plaće iznosi oko 150.000 eura. Do potpisivanja ovog ugovora, sredstva za pokriće njihovih plaća i drugih troškova predfinacirala je Zagrebačka županija s 1.350.000,00 eura“, rekao je Bergman, pojasnivši kako specijalizacije traju 4 do 6 godina.

Podsjetio je i kako Dom zdravlja ima dodatnih 16 specijalizacija iz 2018. godine koje se već financiraju iz EU fondova i 12  koje financira Zagrebačka županija.  „Dakle, u ovom trenutku naš Dom zdravlja ima na specijalizaciji 92 mlada doktora, a to je ozbiljna  i kvalitetna perspektiva za sustav zdravstva u Zagrebačkoj županiji. Kroz nekoliko godina imat ćemo vrlo kvalitetnu vanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, ali i  primarnu zdravstvenu zaštitu jer se najveći dio specijalizacija odnosi upravo na primarnu zdravstvenu zaštitu“ – zaključio je Bergman.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik rekao je kako je Zavod dobio sredstva za 4 specijalizacije iz oblasti hitne medicine. „Naša 4 doktora bit će gotova sa specijalizacijom kroz 5 godina“ – pojasnio je Gajnik.

Prema riječima Lea Šunjića, vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo ZŽ dodijeljenim sredstvima se omogućuje financiranje 3 specijalizacije iz školske i adolescentne medicine, mikrobiologije te epidemiologije.