________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za Statut i Poslovnik pod predsjedavanjem Ivane Radaković razmotrio je prijedloge odluke o kojima će na sutrašnjoj sjednici raspraviti Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.

Radi se o prijedlogu odluke o davanje na upravljanje zgrade Kulturnog centra za posjetitelje Turističkoj zajednica Grada Dugog Sela. Kako je pojasnio pročelnik Boris Savić odluka je predložena kao „financijski odgovornije rješenje od osnivanju ustanove, odnosno na ovaj način se postojećoj TZ DS daje na upravljanje zgrada, odnosno javna turistička infrastruktura“. Predložena je i odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dugo Selo s obzirom na nedavne izmjene Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi po kojima gradovi s više od 10.000 stanovnika imaju obvezu osnovati Kulturno vijeće. Stoga se predlaže Gradskom vijeću donošenje spomenute odluke. Isto tako daje se na razmatranje i donošenje odluka o Planu djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, koja se inače donosi svake godine.