________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Pod predsjedavanjem Renate Jelečki te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i v.d. pročelnice za društvene djelatnosti Zvjezdane Budor Klarić jučer je održana sjednica Odbora za društvene djelatnosti na kojoj su razmatrana izvješća o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu, zatim programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, u kulturi te u sportu za 2020. godinu.

Izvješća je prezentirala v.d. pročelnice za društvene djelatnosti Budor Klarić. Od iznosa planiranog preraspodjelom proračuna za 2020. godinu ukupno 27,2 milijuna kuna za realizaciju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu u prošloj godini utrošeno je 24,3 milijuna kuna. Izostali su troškovi za podružnice Poliklinike SUVAG s obzirom da su isti pokriveni od Poliklinike, zatim prošle godine nije bilo troškova za e-upise u dječje vrtiće, dok su ove godine organizirani i sredstava za iste su dobivena od ministarstva, pojasnila je Budor Klarić, dodajući kako se izgradnja dvorane u DV Dugo Selo također nije realizirala prošle godine, nove godine u tijeku je postupak nabave. Na području školstva planirana sredstava projektiranje III. osnovne škole nisu također realizirana.

Predsjednica Jelečki upozorila je na potrebe zapošljavanja profesora matematike kojih nedostaje na tržištu rada te je predložila dodatne mjere poticanja i stipendiranja budućih profesora matematike. Dogradonačelnica Kokot Bambić napomenula je kako su proračunska sredstva za stipendiranje ove godine uvećana za 100.000 kuna te kako bi se mogle razmotriti mogućnosti ili povećanja visine stipendija ili proširenja na nove stipendije, recimo sportske stipendije.

Prema programu javnih potreba u socijalnoj skrbi planirana sredstava u 2020. godini iznosila su 1,6 milijuna kuna, dok je realizirano 1,5 milijuna kuna. Prema programu javnih potreba u kulturi planirana sredstva iznosila su 14,4 milijuna kuna, dok je ostvareno 3,9 milijuna kuna. To razlici je pridonio je izostanak energetske obnove zgrade POU, rješavanje spomen obilježja braniteljima Domovinskog rata, nastavka arheoloških iskapanja na Martin Bregu te realizacije tek jednog dijela projekta Kulturni centar za posjetitelje (od planiranih 9,6 milijuna, ostvareno 757.584 kune). Člana Odbora Romana Simića zanimalo je da li je osmišljen programski sadržaj budućeg Kulturnog centra za posjetitelje, na što je dogradonačelnica Kokot Bambić istaknula da je prijavom projekta na natječaj za sredstva EU fondova predodređena namjena prostora dok se dodatni programi mogu osmisliti po osnivanju ustanove.

Program javnih potreba u sportu planiran je u iznosu od 6,2 milijuna kuna dok je ukupno utrošeno 3,8 milijuna kuna; izostala je obnova objekta stare škole u Ostrni, te je od 2,5 milijuna planiranih za pomoćno igralište NK Dugo Selo ostvareno 525.876 kuna u prošloj godini te je za radove na istom pomoćnom igralištu od planiranih 800.000 kuna utrošeno 440.172 kune. Predsjednicu Odbora Jelečki zanimalo jesu li svi treneri licencirani, na što je dogradonačelnica navela kako određeno sportski savezi imaju svoje škole za licenciranje dok ostale sportske kategorije zahtijevaju završen Kineziološki fakultet. Predsjednik GV Kljajić osvrnuo se na kraju na nekoliko tema koje smatra da će se trebati rješavati u sljedećem razdoblju, a to je dodatno stimuliranje studenata budućih profesora matematike, zatim energetska obnova POU Dugo Selo, rješavanje spomenika te ravnopravniji prijevoz svih najmlađih sportskih natjecateljskih pogona do borilišta.

Članovi Odbora usvojili su sva predložena izvješća, uz dato pozitivno mišljenje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.

I.G.O.