________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Grad Dugo Selo naručio je od t.d. PROMETIS d.o.o. izradu Plana održive i digitalne mobilnosti na području Grad Dugog Sela (SUMP) s ciljem da se sagleda postojeće stanje te predlože mjere daljnjeg razvoja prometne infrastrukture na području Gada.

 

Plan sagledava prometni sustav kroz tri scenarija:

1) Kao i do sada (engl.„Business as usual“),

2) Urbana mobilnost (engl.„Urban mobility“) i

3) Održiva urbana mobilnost („Sustainable urban mobility“).

Planom se predviđaju tri Regulacijske/upravne mjere:

1) Povezanost, organizacija i koordinacija tijela nadležnih za provedbu plana,

2) Strategijsko planiranje i evaluiranje i

3) Uvođenje Plana u prostorno - plansku dokumentaciju.

Nastavno na ove tri mjere predlaže se 46 akcijskih/implementacijskih mjera koje su grupirane prema ciljevima koji se žele ostvariti na

  1. Povećanje sigurnosti na cestama u nadležnosti Grada Dugog Sela,
  2. Udoban, efikasan i ravnomjerno dostupan javni prijevoz s fokusom na multimodalnost,
  3. Povećanje korištenja biciklističke infrastrukture,
  4. Grad po mjeri čovjeka,
  5. Čist i suvremen promet
  6. Održiv cestovni promet i promet u mirovanju.

Plan je izrađen tijekom proteklog razdoblja te prošli tjedan predstavljen gradskim čelnicima. Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u Plan koji je prije donošenja dostupan svima kroz instituciju „savjetovanje s javnošću“ i objavljen na Internet stranici Grada https://dugoselo.hr/savjetovanja-u-tijeku/.