________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prva ponovna Javna rasprava prijedloga XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela započela je 21. travnja i traje 8 dana, do 28. travnja 2023. godine. Danas je održano Javno izlaganje u Gradskoj vijećnici, a prezenter je bio predstavnik izrađivača ARHEO d.o.o. Mario Pezelj, uz Marija Vinka, zamjenika pročelnika UO za financije i komunalno gospodarstvo.

Sastanku je nazočio gradonačelnik Nenad Panian.

Zaprimljen je niz primjedbi, sve što je bilo moguće je prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno te je su odgovori vidljivi na stranicama resornog ministarstva i Grada Dugog Sela.

Neke od promjena su širina prometnica kod mlina gdje je bila planirana prometna mreža, a sve čestice sad imaju adekvatan pristup bez zadiranja u njih odnosno prometnice su planirane na neizgrađenim dijelovima.

Potreban je bio izlaz na postojeću prometnicu zbog protočnosti pometa i prilaza hitnih službi

Zona R6 točnije kod igrališta planirani su trgovački i poslovni sadržaji, u obliku jedne ili više manjih zgrada oformljeni kao kompleks. Planirane su dvije škole – jedna južno od groblje u na području UPU Dubrava, druga na području Črnovčaka sve zbog jednostavnije prijave na nadležne fondove. U toj zoni ostaje plan i za sunčanu elektranu, ali i gospodarsku namjenu zbog dobre opremljenosti infrastrukturom. Kako je pojasnio zamjenik pročelnika Vinko, gledalo se kako sačuvati javni interes i pametno gospodariti prostorom koji će imati potrebne prometnice i zelenilo. Na izlaganju su bili zainteresirani građani s pitanjima za konkretne lokacije u naseljima odnosno za čestice koje su u njihovom vlasništvu. 

Uvid u prostorno planske dokumente može se ostvariti u Gradskoj vijećnici, Zorićeva 1, Dugo Selo svakim radnim danom od 8 do 15 sati te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr

U ponovnoj javnoj raspravi zahtjevi i primjedbe mogu se podnositi samo za dijelove koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog plana. Pisana očitovanja građani, pravne osobe, mjesni odbori mogu dostaviti pismeno, čitko i potpisano, UO za financije i komunalno gospodarstvo do 28. travnja 2023. godine.

  • 20230425_17032020230425_170320
  • 20230425_17032520230425_170325
  • 20230425_17033120230425_170331
  • ponovna_javna_rasprava2ponovna_javna_rasprava2